Závěrečná tabulka

Závěrečná tabulka

 

Kdyby stát fungoval efektivněji – kolik by měl skutečně vydělat zaměstnanec dosahující nyní na hrubý mediánový příjem 25 011 Kč?

Celkem náklady zaměstnavatele na zaměstnance (při jeho hrubém měsíčním mediánovém příjmu 25 061 Kč)50 111 Kč
náklad ztracené příležitosti zaměstnance v důsledku státních regulací
= ztráta výkonosti zaměstnance v důsledku státní administrativní zátěže
15 234 Kč
Jaké hrubé měsíční mediánové mzdy by mohl dosáhnout zaměstnanec (pobírající v současnosti průměrnou hrubou mediánovou mzdu 25 061 Kč) za předpokladu optimalizace daňového systému a odbourání přebytečné administrativní zátěže65 345 Kč

 

Kolik ve skutečnosti stojí stát zaměstnance pobýrajícího v současnosti průměrnou hrubou mediánovou mzdu 25 061 Kč?

V důsledku státních regulací a neefektivity státu stojí stát měsíčně každého zaměstnance s hrubým mediánovým příjmem48 961 Kč
V důsledku státních regulací a neefektivity státu dosahují celkové náklady na stát v rámci hrubé mediánové mzdy zaměstnance výše75%