Analýza

Analýza

 

I) Zaměstnanec s mediánovým příjmem - důsledky státních regulací
ahrubá mzda25.061 Kč
bdovolená2 278 Kč
csociální pojištění placené zaměstnavatelem6 835 Kč
dzdravotní pojištění placené zaměstnavatelem2 461 Kč
ezákonné pojištění odpovědnosti153 Kč
fnáklady státních regulací*5 334 Kč
gnemocenská placená zaměstnavatelem**632 Kč
hDPH z "osobních nákladů"7 358 Kč
celkem náklady na zaměstnance:50 111 Kč
II) kolik zaměstnanec měsíčně skutečně dostane:
ahrubá (měsíční) mzda (HM)25 061 Kč
bsociální pojištění zaměstnanec-1 629 Kč
czdravotní pojištění zaměstnanec-1 128 Kč
ddaň po základní slevě na poplatníka-3 083 Kč
čistá měsíční mzda zaměstnance:19 221 Kč
III) a co si za čistý příjem koupí:
ačistý příjem19 221 Kč
bostatní daně a poplatky****-1 666 Kč
ckoncesionářské poplatky ČT, ČRo (OSA apod. nepočítaje)-180 Kč
dstátní dluh*****-991 Kč
Čistá cena zakoupeného zboží a služeb16 384 Kč
Náklad obětované příležitosti kvůli státu:
akolik reálně musí vydělat = celkem náklady na zaměstnance50 111 Kč
bnáklad ztracené příležitosti v důsledku státních regulací***
= ztráta výkonosti pracovníka v důsledku administrativní zátěže
15 234 Kč
celkem bychom vydělali:65 345 Kč
Celkové náklady na stát ze mzdy zaměstanance:75%
V důsledku státních regulací stojí měsíčně stát zaměstnance s mediánovým příjmem48 961 Kč

pozn.:
* podle Ten Thousand Commandments 2015 – https://cei.org/10kc2015 – dodatečné náklady regulací zahrnuté vychází průměrnou americkou domácnost na 29 % z rodinného rozpočtu, počítáme, že v průměrné české domácnosti se na příjmech rovným dílem podílí dva dospělí členové domácnosti.

mezi tyto náklady patří např.:
– vedení účetnictví (vč. správy daní, archivace dokumentů, kontrol fin.úřadu apod.),
– statistické a jiné výkazy
– plnění protipožárních, hygienických a jiných předpisů vč. jejich administrativy a kontrol
** viz http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-05-03-pracovni-neschopnosti-za-1-ctvrtleti-2012-oproti-lonsku-mene-pripadu-i-prostonanych-dnu.htm
viz bod 4 http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/1127-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Cobb%E2%80%93Douglas_production_function
*** V průměrné české firmě zaměstnanec stráví papírováním jen kolem daní 613 hodin: http://www.u99.cz/aktuality/5/kolik-hodin-stravi-firma-zpracovanim-dani-a-odvodu/

**** spotřební daně vč. „ekologických daní“, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň silniční, daň dědická, daň darovací, ostatní poplatky apod. – viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/13879.html?year=0
***** počítán pouze schodek státního rozpočtu ve výši cca 100 mld., bez schodků rozpočtů samospráv, bez úroků a administrativních nákladů!