Úvod

 „Pokuta je daň za to, že člověk udělal něco špatného. Daň je naopak pokuta za to, že člověk udělal něco dobrého.“

 

Cílem tohoto webu je zveřejnění co nejsrozumitelnější analýzy „nákladů na stát“, které má běžný občan.

Málokdo tuší, že každý musí vyrobit „4 cihly“, aby si jednu mohl koupit. Ony ¾ toho, co každého z nás stojí stát, jsou to, co nám stát vrací ve svých „službách“. (Každý nechť zhodnotí, zda jde jsou tyto služby adekvátní)

Výpočet zde je komplexnější nežli jiné, neboť zahrnuje i tzv. náklad ztracené příležitosti – peníze, které bychom si mohli vydělat, kdyby nás stát nechal.

Pro lepší představu uvádíme i výpočet, za jak dlouho by (bez obtěžujícího státu) příkladný „mediánový“ zaměstnanec dohnal příjem analogického zaměstnance ve Spolkové republice Německo.

 

Šokujícím výsledkem tohoto modelu je, že v podmínkách Libertariánské demokracie bychom dosáhli životní úrovně Německa do 8 let!